Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
REGULAMIN GANGOWY
#1
REGULAMIN GANGOWY:
 
1. Zakładanie gangu:

W celu założenia gangu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz złożyć podanie zgodne z zamieszczonym wzorem podania.
Ranga założyciela oraz współzałożyciela są sobie równe i mogą być wybrane tylko przy zakładaniu gangu (podanie o założenie gangu).
Reaktywację wcześniej istniejącego gangu ma prawo przeprowadzić jedynie jego wcześniejszy założyciel / współzałożyciel, bądź osoba mająca zgodę założyciela / współzałożyciela (potrzebna jest jego wypowiedź) i najwcześniej 21 dni po poprzednim usunięciu tego gangu.


Maksymalna ilość gangów na serwerze: obecnie 16

2. Składanie podania o założenie gangu:
Podanie musi spełniać następujące wymagania:
 • znajdować się w osobnym temacie, być zatytułowane pełną nazwa gangu, być złożone jedynie przez założyciela/współzałożyciela oraz być wypełnione w sposób poprawny i kompletny (nie dotyczy punktów oznaczonych jako 'opcjonalnie'),
 • zawierać paski (ewentualnie dokładne nicki) co najmniej 5-ciu graczy (nie licząc założyciela i współzałożyciela), w tym co najmniej jednego i co najwyżej 5-ciu liderów
 • założyciel, współzałożyciel oraz liderzy muszą mieć co najmniej 3k respektu, członkowie co najmniej 1k respektu, a wszyscy posiadać w nicku gangowy tag (gracze nie spełniający tych warunków nie będą liczeni),
 • nazwa gangu nie może być dla nikogo obraźliwa oraz łudząco podobna do istniejących obecnie lub kiedyś gangów,
 • kolor gangu nie może być podobny do kolorów istniejących gangów, rang admina, moderatora, vipa oraz niewidocznych typu czarny i pochodne. Kolor gangu możecie pobrać ze strony: http://www.colorpicker.com/
 • kod potwierdzający znajomość regulaminu: ^FS&]\.
 • W temacie zawierającym podanie ma prawo wypowiadać się jedynie założyciel/współzałożyciel gangu oraz administrator rozpatrujący to podanie.
3. Rozpatrzenie podania:
 • Podania rozpatrywane są przez administratorów opiekujących się gangami (moderatorzy działu) lub administratorów RCON.
 • Warunkiem zaakceptowania podania jest jego całkowita zgodność z regulaminem gangowym i spełnienie wszystkich jego wymagań.
 • Po odrzuceniu podania, założyciel ma prawo napisać kolejne nie wcześniej niż po upływie 14-stu dni.
 • Po zaakceptowaniu podania, gang zostanie dodany przez administratorów RCON niezwłocznie w przypadku istnienia wolnego miejsca, bądź dopisany do kolejki gangów oczekujących na dodanie (o kolejności decyduje data złożenia podania) w przypadku braku wolnego miejsca.
4. Okres próbny:
 • Okres próbny nowego gangu trwa 14 dni.
 • Podczas okresu próbnego gangu jego członkowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu w takim samym stopniu, jak członkowie gangów stałych.
 • Otrzymanie jednego warna w tym czasie oznacza automatyczną kasację gangu.
5. Nakazy i zakazy:
 • Gang musi posiadać co najmniej jednego i co najwyżej 5-ciu liderów.
 • Gang musi posiadać co najmniej 5-ciu członków (nie licząc założyciela / współzałożyciela)
 • Każdy członek gangu musi posiadać w nicku gangowy tag oraz utrzymywać ilość respektu wymaganą dla jego pozycji w gangu:
  • założyciel, współzałożyciel, lider – 3k respektu
  • członek gangu – 1k respektu
 • Członkowie gangu nie mogą w celowy i umówiony sposób oddawać skilla gangowego innym gangom.
6. Kary:


Gang otrzymuje warna za:
 • nie wypełnienie lub złamanie w/w nakazów lub zakazów (dot. regulaminu gangowego – wypełnienie w/w ustaleń dotyczy każdej osoby z gangu bez wyjątku; gang może ponieść konsekwencje już z tytułu 1 osoby niestosującej się do zaleceń).
 • pozytywnie rozpatrzoną skargę na gang.
 • pozytywnie rozpatrzone skargi na co najmniej 3-ech członków gangu w okresie 48h (dot. skarg na graczy), zauważone przez administrację złamanie regulaminu FS przez co najmniej 3-ech członków gangu w okresie 48h.
Każdy warn ważny jest przez 6 miesięcy od jego nadania, a następnie usuwany.

Gang zostaje usunięty za:
 • 3 jednocześnie istniejące (nie przedawnione) warny,
 • szczególnie rażące naruszenie regulaminów obowiązujących na serwerze, niezależnie od ilości posiadanych warnów.
7. Zmiany w gangach:

Założyciel oraz współzałożyciel mogą wnioskować o:
 • usunięcie założyciela lub współzałożyciela gangu (w przypadku usunięcia założyciela, jego obowiązki przejmuje współzałożyciel; w przypadku usunięcia współzałożyciela funkcja pozostaje pusta; zmiana oznacza automatyczny warn),
 • usunięcie gangu (administracja RCON zastrzega sobie prawo do możliwości przekazania gangu innej osobie będącej jego współzałożycielem/liderem/członkiem).
 • zmianę nazwy oraz koloru gangu
 • zmianę linka do strony gangu w statystykach,
 • przydzielenie lub zmianę bazy gangu,
 • dodanie lub usunięcie lidera (gracz taki musi być wcześniej członkiem gangu).
Założyciel, współzałożyciel i lider mogą wnioskować o:
 • usunięcie z gangu członków.
W celu wnioskowania o dokonanie zmian w gangu, konieczne jest złożenie podania zatytułowanego pełną nazwą gangu.
W temacie zawierającym podanie o dokonanie zmian ma prawo wypowiadać się jedynie osoba wnioskująca oraz administrator rozpatrujący to podanie.
Osoby dołączające do gangu, bądź awansujące w nim na wyższa rangę muszą spełniać wymagania odnośnie swoich rang identycznie jak przy zakładaniu gangu.

8. Zmiany w regulaminie:
 • Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie, zobowiązuje się graczy do jego regularnego śledzenia.
 • Zmiany może wprowadzić jedynie administrator RCON i nabierają one mocy w momencie ich wprowadzenia.
 • Administracja RCON zastrzega sobie prawo do odstępstw od regulaminu w szczególnych przypadkach.
#2

Regulamin gangowy uległ zmianie, proszę o zapoznanie się z jego aktualną wersją w poście powyżej.

#3
Cenzus członków gangów został obniżony do 5 i liderów do jednego.
  


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości